Förslag och motioner

Vi välkomnar alla medlemmar i Malmö Uppfinnarförening att skicka in förslag, idéer, synpunkter och annat som kan utveckla vår förening.

Som medlem i Malmö Uppfinnarförening har du rätt att lämna förslag (motion) till årsstämman. En motion behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut. Senast 2 veckor innan årsmötet vill vi få in din motion för att den ska kunna behandlas på kommande årsmöte.

Så här skriver du en motion

  1. Skriv en tydlig rubrik som kortfattat beskriver ärendet.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse vid exempelvis ett månadsmöte.

Maila motion till: webbmaster@malmouppfinnare.se

Eller brevledes till:
Malmö Uppfinnarförening
c/o Asko Päiviö
Per Albin Hanssons Väg 50 A
214 63 Malmö