Styrelse 2019

Malmö Uppfinnarförening – Styrelse för verksamhetsår 2019


Ordförande

Asko Päiviö

1:a vice ordförande
Johan Wahlström

2:e vice ordförande
Carl von Platen

Kassör
Anders Hilmersson

Ordinarie ledamöter
Vilnis Bruveris
Peter Scheipers
Thomas Björklund

Suppleanter
Nina Ashrafi
Carina Sacher

Valberedning
Thorild Ljunggren
Jasenka Åkerlund

Revisorer
Steffan Frick (sammankallande)
Curt Hallberg
Bengt Bengtsson (revisorsuppleant)