Verksamhet 2011

Mötesdagar under Våren 2011

26/1 Onsdag, kl 18.00 – på Katrinelunds Folkets HusVi startar vårens uppfinnarträffar med ett ”Open Innovation-möte” och brainstorming kring aktuella problem orsakade av naturfenomen. 2/3 Onsdag, kl 18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus. Årsmöte 2011

30/3 Onsdag, kl.18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus. Nanoteknik ur uppfinnare-perspektiv. Benjamin Boysen förklarar nanoteknik, möjligheterna, vad man som uppfinnare kan tänka på och för- och nackdelar, egentliga risker som man bör veta om tekniken.Referat

27/4 Onsdag, kl.18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus. Ideer om tryckluftsbil pres. av elev från Framtidsgymnasiet. Brainstorming, ämne förpackningar. Referat

25/5 Onsdag, kl.18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus. Från Mobergs Mekaniska i Malmö kommer Fredrik Moberg och presenterar deras verksamhet inom prototyptillverkning. INUG – Ingenjörer utan Gränser – har lämnat återbud, så istället kommer Benjamin B att hålla en fortsättning på föredraget om Nanoteknik och vad man kan använda det till.Referat

Extramöten: CAD-intro 18/4, Turning Torso. Referat

Månadsmöten under hösten 2011

31/8 Onsdag, kl 18.00 – på Katrinelunds Folkets HusMiljöchefen på DUNI, Elisabeth Gierow kommer att hålla ett föredrag –”Vem älskar den komposterbara förpackningen?”. Därefter brainstorming eller ”storhjärna” över temat ”Buller”. Mötesreferat

28/9 Onsdag, kl 18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus. Interaktivt seminarium om vägen från idé till nästan färdig produkt.Mötesreferat

26/10 Onsdag, kl.18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus.UngBO12 – Kreativa idéer om ungas boende efterlyses”! Anna Lethagen från Stadsbyggnadskontoret kommer till vårt medlemsmöte och informerar om projektet som startar i november i år i form av en tävling där dels såväl enskilda mellan 18-30 år kan deltaga dels föreningar. Efter Anna Lethagens presentation kommer Anders Hedberg, Videocent AB ( ett Ideon-företag) och berättar om ”Smarta telefoner och hur man kopplar ihop olika apparater”.Mötesreferat

30/11 Onsdag, kl.18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus. Vi får besök av utvecklingschefen på Alfa-Laval som skall berätta om hur ”Alfa-Laval ser på kontakter med uppfinnare.Mötesreferat

Extramöten: 28/8 Utflykt till veteran-järnvägen på Österlen. Referat från utflykten. —  Bildreportage