Verksamhet 2010

Mötesdagar under Våren 2010

27/1 Onsdag, kl 18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus CONNECT Skåne och Cecilia Löfberg från ROSENGÅRD INVEST. 24/2 Onsdag, kl 18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus. Årsmöte.

31/3 Onsdag, kl.18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus. presentation av uppfinnarutbildningen vid Idéum

28/4 Onsdag, kl.18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus. Hans Leghammar från Miljöinnovation

26/5 Onsdag, kl. 15.30-17.30 Studiebesök m. demonstrationer hos Vattenhallen Science Center John Ericssons väg 1, i Lund. Kl 18.00 Medlemsmöte på Ideon Science Park Ole Römersväg 12 , Lund. Margareta Wallentén från Teknopool och Mats Dunmar för Ideon Innovation kommer presentera resp. organisationers arbete

2/6 Onsdag, kl. 18.00 Extra medlemsmöte på Tekniska Museet, tillsammans med Skånska IngenjörsKlubben (SIK) . Föredrag av Arne Börrefors om Affärsutveckling. A B har skrivit boken – Från idé till kommersiell succé.

Mötesdagar under hösten

25/8 Onsdag, kl 18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus Martin Granberg på Asia Service. kommer att berätta om produktutveckling och produktion i Kina

29/9 Onsdag, kl 18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus. ”Kom til skott”-möte, där vi lär känna varandra

27/10 Onsdag, kl.18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus. Rapport från Ordförandemötet med ALMI i Stockholm+ Allmän diskussionskväll.

24/11 Onsdag, kl.18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus. Denna gång är det en av våra medlemmar, Erik Sparre, som ger oss en introduktion till TRIZ – en kreativ metodik för att lösa tekniska problem. 8/12 Onsdag, kl.18.00 – på Katrinelunds Folkets Hus. Julmöte