VILL DU FÖRVERKLIGA EN IDÉ?


Träffa likasinnade

Varje månad har Malmö Uppfinnarförening medlemsmöte med inspirerande föredrag och diskussioner kring projekt.

Kompetensbank

Som medlem får du tillgång våra medlemmars samlade kompetens inom konstruktion, design, marknadsföring och tillverkning.

Realisera din idé

Har du en idé och enkla skisser? Utgå ifrån dina skisser, rita upp en modell i CAD och skriv ut en fysisk modell med 3D-skrivare.

 

Nätverka i Skåne och Danmark

Uppfinnarföreningen i Malmö samarbetar med uppfinnarföreningarna Svenska Uppfinnareföreningen i Helsingborg och Opfinderforeningen i Danmark samt Skånska Ingenjörsklubben. Genom att bli medlem i MUff får du också medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningen.

Kreativ innovation för barn & ungdom

Föreningens ungdomssektion driver ungdomsverksamhet i samarbete med Malmö MuseerStena Fastigheter, Sparbanksstiftelsen i Skåne och Swedbank. Förverkliga dina uppfinningar, få råd av etablerade uppfinnare och bygg och programmera Lego Mindstorms-robotar.

 

Populärt på Max IV-lab

Torsdagen 27:e september visade Johan Adell, doktor i tillämpad fysik, runt bland all högteknologi på MAX IV-lab i Lund.

läs mer