Efter drygt två års arbete har Region Skåne utsett en vinnare i innovationsupphandlingen som ska förhindra att patienter på sjukhusen faller och skadar sig. Upphandlingen har genomförts som en konkurrenspräglad dialog. Det har varit en lång process från idé till workshoppar och upphandlad lösning med målet att reducera olyckorna med minst 20 procent.

Bakgrunden till innovationsupphandlingen att undvika fall i vården är att 3 848 patienter skadade sig genom fall inom Region Skåne under 2015. En olycka ledde till dödsfall. Förutom det mänskliga lidandet kostar det regionen 400 miljoner kronor årligen. 18 företag, med upp till åtta underleverantörer, hade lämnat anbud till Region Skåne som sökte en totallösning. Region Skåne har prioriterat dialog under hela arbetet och efter ett 20-tal dialogmöten stod en leverantör kvar: Philips.