Göteborgs Uppfinnareförening erbjuder hjälp genom mentorer, nätverk, utbildningar och många års samlad erfarenhet av att få en idé till en produkt eller tjänst och marknad. Genom finansiering från Vinnova ger vi i projektet UppfinnarLotsen stöd genom praktisk hjälp, utbildning, handledning och nätverk för att du snabbare ska kunna realisera din uppfinning.

Läs mer på www.uppfinnarlotsen.se!