Biologiska produktionssystem är ett rambidragsprogram om 225 miljoner kronor, som utlystes 2014. Åtta projekt fick mellan 20 och 32 miljoner kronor var under en femårsperiod. Projekten har nu kommit halvvägs och presenterade sina resultat under en konferens i slutet på november. De flesta projekten har sin utgångspunkt i förnyelsebara råvaror, som med moderna biotekniska metoder förädlas till högvärdiga produkter.

Läs mer om projekten på Stiftelsen för strategisk forskning.