Kunskapskanalen har det goda omdömet att visa en mängd intressanta föredrag om robotforskning i absoluta framkant. Inspelningarna gjordes vid Lunds Universitet under symposiet ”Roboten – människans vän eller fiende” den 28:e mars.
 

Sändningsschema

 

Måndag 22 maj


15.00-15.30: Kommer robotar förändra allt? Per Ödling, professor i telekommunikation, talar om hur roboten förändrar näringslivet och arbetslivet. Och om hur roboten påverkar våra åsikter.

15.30-15.55: Hur avancerade och autonoma kan robotar bli? Gunnar Bolmsjö, professor i robotik, berättar om robotik inom molnbaserade system där robotar samverkar, om integrering i biologiska system där roboten hjälper till att styrning systemen, samt metoder för integrering av elektronik med människan.

15.55-16.15: Vad kan robotar lära oss om barns utveckling? Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap, jämför inlärning hos barn och robotar. Han berättar hur man strävar efter att efterlikna barns utveckling och inlärning i robotar.

16.15-16.35: Hur kan vi umgås med robotar? Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, berättar om social robotik och strävan efter att skapa en medkännande robot.

16.35-17.05: Robotar i hemmet. Susanne Frennert har forskat kring möjligheterna att utnyttja robotar i vardagen som hjälpmedel i hemmet, i trafiken, i vården och i industriella sammanhang. Här talar hon om sina erfarenheter utifrån Lunds kommuns strategi för välfärdsteknologi.

17.05-17.35: Humanoider. Fysikprofessorn Steen Rasmussen berättar om sin forskning som är inriktad på att skapa levande organismer ur icke-levande komponenter. Det handlar om uppkomsten av artificiellt liv och dess nyttan.

17.35-18.00: Robotisering och etik. Linda Johansson berättar om sin forskning kring distansstyrda obemannade vapen, drönare, och de moraliska dilemman som robotkrigföring ställer oss inför.

 

Tisdag 23 maj


16.10-16.25: Robotisering av kulturen. Roboten har gjort en kulturell förflyttning från förintare till frågeställare. I dag får de tala om känslor och jämlikhet, vilket hade varit otänkbart för 30 år sen. David Nyman, journalist och författare, berättar.

16.25-16.50: Robotars rörelsestyrning och läraktighet. Rolf Johansson och Anders Robertsson båda professorer i reglerteknik, berättar om vikten av återkoppling för att ge robotar bättre rörelsestyrning.

 

Lördag 27 maj


9.00-9.30: Kommer robotar förändra allt? Per Ödling, professor i telekommunikation, talar om hur roboten förändrar näringslivet och arbetslivet. Och om hur roboten påverkar våra åsikter.

9.30-9.55: Hur avancerade och autonoma kan robotar bli? Gunnar Bolmsjö, professor i robotik, berättar om robotik inom molnbaserade system där robotar samverkar, om integrering i biologiska system där roboten hjälper till att styrning systemen, samt metoder för integrering av elektronik med människan.

9.55-10.15: Vad kan robotar lära oss om barns utveckling? Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap, jämför inlärning hos barn och robotar. Han berättar hur man strävar efter att efterlikna barns utveckling och inlärning i robotar.

10.15-10.30: Robotisering av kulturen. Roboten har gjort en kulturell förflyttning från förintare till frågeställare. I dag får de tala om känslor och jämlikhet, vilket hade varit otänkbart för 30 år sen. David Nyman, journalist och författare, berättar.

10.30-10.45: Hur kan vi umgås med robotar? Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, berättar om social robotik och strävan efter att skapa en medkännande robot.

10.45-11.10: Robotars rörelsestyrning och läraktighet. Rolf Johansson och Anders Robertsson båda professorer i reglerteknik, berättar om vikten av återkoppling för att ge robotar bättre rörelsestyrning.

11.10-11.45: Robotar i hemmet. Susanne Frennert har forskat kring möjligheterna att utnyttja robotar i vardagen som hjälpmedel i hemmet, i trafiken, i vården och i industriella sammanhang. Här talar hon om sina erfarenheter utifrån Lunds kommuns strategi för välfärdsteknologi.

11.45-12.15: Humanoider. Fysikprofessorn Steen Rasmussen berättar om sin forskning som är inriktad på att skapa levande organismer ur icke-levande komponenter. Det handlar om uppkomsten av artificiellt liv och dess nyttan.

12.15-12.35: Robotisering och etik. Linda Johansson berättar om sin forskning kring distansstyrda obemannade vapen, drönare, och de moraliska dilemman som robotkrigföring ställer oss inför.