Kunskapsbank

De som har angett det, kan ge råd inom sina resp. områden.
Med listan som utgångspunkt kan sättas ihop en el. flera grupper, till MUff-Support, som kan mötas och ge hjälp och råd till den som behöver det, för att komma vidare med sin idé eller uppfinning. Eventuellt i samarbete med de offentliga institutionerna.
Den som beställt ett MUff-Supportmöte kan här välja och föreslå deltagare som skall behandla uppfinnarens idé.

Medlem: 1
Bollplank: Nej
Fokusområde
Problemlösning
Fördjupning
Problemlösning, idékläckning

Medlem: 5
Bollplank: Ja
Fokusområde
Problemlösning
Fördjupning
Teknisk problemlösning, Designfrågor, Ritteknik

Medlem: 6
Bollplank: Nej
Fokusområde
Aerodynamik
Fördjupning
Aerodynamik, Segelbåtar

Medlem: 13
Bollplank: Ja
Fokusområde
Mekanik, Brainstorming
Fördjupning
Mekanik, fuktmätutrustning, brainstorming, Kontakter, produktutveckling, finansierings- och stödinsatser

Medlem: 17
Bollplank: Ja
Fokusområde
Webbutveckling
Fördjupning
Bygga hemsida, Programmering

Medlem: 56
Bollplank: Ja
Fokusområde
Design
Fördjupning
Kontakter, design, produktutveckling, erfarenheter, finansiering/rådgivning gällande produktutveckling

Medlem: 61
Bollplank: Ja
Fokusområde
Elteknik
Fördjupning
Analog styr- & reglerteknik, El. finmekanik, Automationsteknik, Ritteknik.

Medlem: 64
Bollplank: Ja
Fokusområde
Automation
Fördjupning
Analys av system och topologier, Elektronik, Energiomvandling, Skalstrukturer, Belysning

Medlem: 73
Bollplank: Ja
Fokusområde
Design, Maskinkonstruktion
Fördjupning
Högskoleingenjör
Driftsingenjör på mindre formsprutindustri, mindre utbildning i plastkonstruktion. 3 år.
Maskinkonsult konstruktion av miniturbiner för vattenkraftverk samt dammluckor. 3 år.
Mek-underhållsingenjör kraftverksdammar.
17 år Maskinkonsult (egen) konstruktion av allt från smått till stort, specialitet små till stora dammluckor för vattenkraftindustrin, 13 år.
Resurser och kompetens, mitt huvudverktyg har varit 3D Cad Solid Works kopplat mot ett
FEM beräkningsprogram sedan 1998 till idag 2011, övriga beräkningar utförs i egna Excelprocedurer.
Mera praktisk kompetens, konstsmide, biodling.

Medlem: 83
Bollplank: Ja
Fokusområde
Elektrisk mätteknik. Digital signalbehandling.
Fördjupning
Elektronik, reparation, konstruktion, bygge och programmering.
Pilotprojekt, förstudier, prototyp.
Teknisk akustik

Medlem: 86
Bollplank: Nej
Fokusområde
Mekanik
Fördjupning
Polymerteknik, Mekanik

Medlem: 88
Bollplank: Ja
Fokusområde
Coaching, se möjligheter
Fördjupning
Teknik, Miljövetenskap, Kemi

Medlem: 89
Bollplank: Ja
Fokusområde
Beräkning
Fördjupning
Mekanismer, Exel-beräkningar

Medlem: 149
Bollplank: Ja
Fokusområde
Produktutveckling, industridesign
Fördjupning
3D-ritningar, idégenerering, marknadsundersökning, material- och tillverkningsval
Ser till att produkter ska säljas på marknaden

Medlem: E1
Bollplank: Ja
Fokusområde
Kommersialisering av idéer, hitta kassaströmmar för idéer, göra en bedömning av tekniska idéer utifrån ett lekmannaperspektiv, bra teknisk förståelse
Fördjupning

Medlem:
Bollplank:
Fokusområde
Fördjupning