Muff support

Vad är MUff-Support?
Muff-Support skall vara ett forum för föreningsmedlemmar, som har behov att diskutera sina idéer i en mindre krets, för att lösa eventuella problem. Mötena äger rum på avtalad tid före styrelsemöte och månadsmöte dvs mellan 17.00 – 17.45.
Föranmälan är nödvändig. Detta görs via formuläret i menyn under muff-support.
Vi återkommer med besked om och när det är genomförbart.

Regler för deltagande

1. Syfte
Syftet med MUff-Support är att hjälpa föreningens medlemmar med att lösa ev. problem och att komma vidare med sina idéer.

2. Deltagare
Uppfinnaren själv, och ett urval av andra medlemmar, som har erfarenheter inom det område som är aktuellt för uppfinningen.
Val av deltagare skall kunna göras från Kunskapsbanken som finns i menyn under Muff-support.
Kunskapsbanken kompletteras fortlöpande.

3. Behandlingen
Alla deltar frivilligt i mötet utan ersättning och alla deltagare undertecknar ett sekretessavtal och har således tystnadsplikt beträffande de idéer som presenteras eller som kommer fram under behandlingen. Uppfinnaren behåller ensamrätten till sin uppfinning och får utan ersättning använda de förslag och idéer som kommer fram, och uppfinnaren får helt själv avgöra om denne vill ta in någon samarbetspartner för vidare arbete med uppfinningen.

4. Ersättningar
Första mötet kostar inget, men skulle uppfinnaren vilja ha nytt möte kring samma eller en ny idé inom ett medlemsår, kostar det 800:- kr/möte. Uppfinnaren kan inte räkna med någon ersättning i form av bidrag från föreningen. Skulle en verksamhet komma igång med hjälp av resultatet från MUff-Supporten, som ger ekonomiskt överskott, kan det vara på sin plats att ge ett  frivilligt bidrag till föreningsverksamheten. Rådgivare som ställer upp kan få reseersättning från föreningen, schablon-milersättning eller biljett för allmänna transportmedel.