Personuppgiftspolicy

Introduktion

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom Malmö Uppfinnarförening.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Malmö Uppfinnarförening
Org.nr 846003-7156

Allmänt

Malmö Uppfinnarförening är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). Denna information förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter. Malmö Uppfinnarförenings policy rörande personuppgiftsbehandling är att visa största hänsyn angående de personuppgifter vi hanterar och vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem. Vi strävar att vara transparenta hur vi använder dina personuppgifter samt hur du kan kontrollera dina uppgifter.

Vilken information samlar Malmö Uppfinnarförening in om dig?

Malmö Uppfinnarförening samlar in dina personuppgifter för vårt medlemsregister och för att kunna kommunicera ut information via e-post. För vårt medlemsregister samlar vi in uppgifter om ditt namn, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, adress och medlemsavgift.

Hur behandlar Malmö Uppfinnarförening din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig som krävs för att behandla ditt medlemskap rörande betalningsinformation och kommunicera ut medlemsinformation. Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet och alltid med stöd av laglig grund. Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex medlemsregister och nyhetsutskick) eller berörda myndigheter.

Så länge sparas personuppgifterna

Malmö Uppfinnarförening sparar personuppgifterna så länge som det behövs för ändamålet de samlades in för eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Registrerades rättigheter

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.

Klagomål

Om du har frågor angående hur dina personuppgifter har behandlats kan du kontakta oss eller lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via:

E-post: webbmaster@malmouppfinnare.se

Eller skriv till:

Malmö Uppfinnarförening
Org.nr 846003-7156
c/o Asko Päiviö
Per Albin Hanssons Väg 50 A
214 63 Malmö