Medlemsförmåner

Deltagande i föredrag och studiebesök cirka 10 st/år.
Alla aktiviteter annonseras på sidan ”Aktuellt”, och alla egna aktiviteter annonseras dessutom genom utsända kallelser.

Frågelådan är en funktion där man sänder in en förfrågan på detaljnivå tex behov av en mekanisk verkstad.
Webbmaster skickar ut frågan till medlemmarna,  sammanställer svaren och skickar därefter dessa svar till frågeställaren.
Läs mer på sidan för Frågelådan

Open Innovation här anger du en idé eller del av en  idé där du behöver få hjälp eller feedback för att komma vidare.
Beskriv kort, bara ett par meningar, vilken uppfinning det gäller och vilket  stöd du söker. Detta skickar med formuläret nedan.
Webbmaster väljer ut vilka/vilket projekt som får möjligheten att presenteras en viss kväll.
Läs mer på sidan för Open Innovation

Muff-support här får du hjälp och råd att komma vidare med idéer och uppfinningar.
Vi har många erfarna medlemmar och vi kan sätta ihop en lämplig grupp för att diskutera och ge råd. Alla som deltager är bundna av sekretessavtal.
Läs mer på sidan för MUff-support

Medlemsskap i SUF Som medlem i en lokal uppfinnarförening är du automatiskt medlem i Svenska Uppfinnareföreningen SUF och får tillgång till de medlemsförmåner som SUF erbjuder. Genom ditt medlemskap kan du exempelvis sköta årsavgiftsbevakning för patent, design och varumärken till ett konkurrenskraftigt pris. Värdebeviset som ger en timmes kostnadsfri konsultation hos en patentbyrå är en annan uppskattad förmån. SUFs rättskyddsförsäkring för immateriella tillgångar är unik i sitt slag. Läs mer på SUFs hemsida om övriga medlems-förmåner