Handledning

Handledning för vägledningssökande:

En vägledningssökande måste göra  en god del av arbetet själv, såsom att gå igenom kataloger inom det relevanta området, t ex: från Kjell &  Co, Jula, Clas Olson, Teknikmagasinet om idén rör sig om en produkt inom det området alternativt möbelkataloger om det rör sig om produkter inom det  området, kolla på internet, besöka varuhus/affärer som säljer liknande prylar, kolla ev patent, besöka ev mässor……

 

Om  den vägledningssökande har en specifik fråga  kan han/hon skriva om den till webbmaster och så  kan denne sända ut den till alla medlemmar i föreningen. Det kan vara  frågor av typen: ”är det någon som vet hur man …(osv.), alltså en mera  specifik fråga och så kan de medlemmar som kan något om den saken svara om de  vill så får man de namnen sedan och kan sedan ta direktkontakt med dem.

 

Man kan  också själv testa på de kompetenser som finns angivna i  Kompetensbanken som finns under menyn medlem -> Muff-support, klicka vidare till en lista över  medlemmar som anmält vad de har för kompetenser. Hittar man där någon som har ”rätt” kompetens kan man höra av sig till någon i styrelsen så får man dennes namn och kan sedan själv ta direktkontakt med denne,  givetvis under sekretess.

 

Man kan också, om man  inte har gjort mycket mer än att man bara har själva idén be att få  ta upp denpå ett medlemsmöte och kortfattat – på fem minuter – beskriva vad den går ut på och så få får medlemmarna i det mötet ge sin syn på  på saken. (Se även nedan om ritning och/eller prototyp).

 

Innan man  kan få en MUff-Support måste man ha fyllt i och sänt in en ideanmälan (finns på hemsidan) där man  tagit fram svar på de frågor som står där, annars har de som blir inkallade till  mötet inget att gå på. Då är det bättre med idén ovan där alla medlemmar i ett  möte får ge sin syn.

 

(En MUff-Support-genomgång bör  ses som den sista  avcheckningen innan man ev går vidare till Almi för att söka förstudiemedel för  vidareutveckling av sin idé.)

 

Så det är upp till den vägledningssökande själv – vill man  göra ett mera genomgripande jobb själv och fylla i en Idéanmälan som bygger på  gjorda undersökningar eller vill man bara ta en idé rakt av och få den diskuterad vid ett medlemsmöte? (Vid MUff-Support hemlighålls dén för alla utom  de som deltar i det medan på ett medlemsmöte får alla medlemmar i detta höra om  idén  -men de har dessförinnan skrivit på en sekretessförbindelse där de  lovar att inte använda idén utan skriftligt medgivande från meddelaren.) I båda  fallen bör man dock ha litet kött på benen – gärna en  prototyp eller en ritning så att deltagarna kan följa med  i beskrivningen. Om man gör en ritning är det bra om den kan  läggas på ett USB-minne så att man kan visa den på vägg via projektor så  att alla kan följa med på ritningen.

 

Man kan även kolla den nya  tjänsten Innovation on  linewww.innovationonline.se – som är väldigt nyttig med massor av praktiska tips och länkar  vidare och som man absolut bör testa sin idé på.

 

Denna handledning är ett komplement till den manual som  håller på att byggas upp inom MUff och som bygger på medlemmars erfarenheter av  kontakter med olika leverantörer och tjänsteutövare.