Styrelse 2018

Malmö Uppfinnarförening – Styrelse för verksamhetsår 2018


Ordförande

Asko Päiviö

1:a vice ordförande
Johan Wahlström

2:e vice ordförande
Carl von Platen

Sekreterare / Webmaster
Johan Ek

Kassör
Anders Hilmersson

Ledamot / Klubbmästare
Vilnis Bruveris

Suppleant
Thomas Björklund

Suppleant
Agnes Bjerborn

Suppleant
Peter Scheipers

Valberedning
Thorild Ljunggren
Jasenka Åkerlund

Revisorer
Steffan Frick (sammankallande)
Curt Hallberg
Bengt Bengtsson (revisorsuppleant)