Referat 2008-01-27

Referat från möten och arrangemang

Föreningsmöte, onsd. den 27 januari 2008  kl 1800, på Katrinelunds Folkets hus i Malmö.

Närvarande:Totalt 15 medlemmar och 5 gäster.

Gäster: Derry Malmberg, och från TetraPaks ingenjörsförening, Stefan Jeppsson, Olof Göstasson, Karolina Persson, och Gabor Eötvös.

Föredrag av: Kenneth Andersson och Camilla Juhlin från Marknadsföreningen i Malmö.

PROTOKOLL

 1. Ordförande Thorild Ljunggren öppnade mötet, välkomnade de närvarande och riktade sig särskilt till våra senaste nya medlemmar, våra gäster från TetraPak och föredragshållarna Kenneth och Camilla.
 2. Thorild refererade kort orsaken till att vi var på en ny plats och ny dag. Minc reception byggs om och av alternativa möteslokaler fann Vilnis denna, tyvärr upptagen på torsdagar.
 3. Kenneth inledde därefter en expose över Marknadsföringens principer, möjligheter och fallgropar. Han poängterade vikten av att ha en affärsplan och marknadsplan när man vill sälja en produkt, även om det i inledningsskedet bara är en idé. Att göra en enkel omvärldsanalys genom att kolla på nätet och fråga närstående kan vara utslagsgivande för beslut om att gå vidare. Man ska ha en tänkt mottagare / kund i fokus för det finns oftast flera olika marknadssegment trots att det är samma produkt man vill sälja. Det kostar pengar att starta tillverkning och försäljning. Ett gott råd är att liera sig med en kapitalstark partner (vilken då först måste övertygas!), eftersom kapitalbrist annars lätt får hela projektet att haverera.

Camilla berättade om praktikfall och tryckte på vikten av att hela tiden utvärdera det man gör. Det hela föranledde många frågor från deltagarna och utmynnade i en intensiv dialog. Kenneth avslutade föredraget med följande att lägga på minnet:

 1. Varför gör man något?
 2. För vem gör man det?
 3. Kom ihåg att uvärdera!

Föreningens medlemmar tackade slutligen med en kraftig applåd för ett synnerligen intressant och trevligt föredrag och Thorild överräckte till Camilla och Kennth en sedvanlig gåva!

 1. Efter kaffe och mingel återupptogs föreningsmötet och Thorild redogjorde för
 2. Handledarutbildning för innovationsrådgivare
 3. Mentorringar
 4. Idéums kurser, alltifrån terminsvis till endagskurser.
 5. Att Idéum även har kurser för innovatörer, utlagda på nätet.
 6. Att MUff nu ansökt om medlemskap i Malmö Ideella Föreningars paraplyorganisation.
 7. Ett föredrag som Thorild åhört och där man regogjorde för konceptet QUAD HELIX, med föreningslivet som det fjärde benet. Där poängterades behovet av samhällets stöd till lokaler och aktiviteter.
 8. Under ordet fritt kom upp några tekniska spörsmål, en diskussion som fortsatte långt efter mötet.
 9. Thorild meddelade att nästa möte är årsmöte, och att tid och plats ännu inte är klar, beroende på byggnadsarbetena på Minc. Härefter avslutade Thorild mötet omkring 2130.

Mötesanteckningar förda av

Justerats av

Leif Erlandsson                                                                                                                                 Thorild Ljunggren