Referat 2007-05-31

Föreningsmöte, torsd. den 31 maj 2007 kl 1800, hos Nordlunds på Café Stallet, Klågerup.

Närvarande: totalt 15 medlemmar.

PROTOKOLL 1. Ordförande Thorild Ljunggren öppnade mötet, välkomnade de närvarande och riktade sig särskilt till Ulf Nilsson som var närvarande för första gång.
2. Signar o Lily Nordlund som driver Cafe Stallet sedan 16 år tillbaka bjöd på ett rikligt kakutbud till kaffet och vi startade mötet kring långbordet och dess delikatesser.
3. Många utställningsföremål gav upphov till frågor och ingenjörsmässiga diskussioner.
4. Signar, kvällens värd, berättade med stor inlevelse om sina upplevelser som uppfinnare och entreprenör med tillbakablickar på de senaste 30 åren. Många, som uppfinnarkolleger kända personer, passerade revy och det blev ett mycket uppskattat föredrag om både teknik och affärer.
5. Thorild refererade därefter vad som förevarit på Skånes Innovationsallians möte på C4 nyligen. Därutöver berördes några kommande arrangemang där vi i MUff förväntas deltaga.
6. Några medlemmar förordade att vi i framtiden ordnar lokalen så att alla närvarande kan se varandra under mötet. Styrelsen lovade ha detta i åtanke.
7. Viss frustration förmärktes från flera medlemmar över att vi fortfarande inte har vare sig permanent möteslokal eller tillgång till verkstad. Styrelsens besked är än så länge att vi ser fram emot ett möte med Näringslivsdirektör B Bergman efter sommaren.
8. Eftersom inget larm stressade oss slöts mötet inte förrän närmare kl 22 med ett hjärtligt tack, applåder och sedvanlig tackgåva från de närvarande till Lily och Signar Nordlund.

Mötesanteckningar förda av Justerats av

Leif Erlandsson Thorild Ljunggren