Referat 2005-08-25

MALMÖ UPPFINNARFÖRENING Föreningsmöte, torsd. den 25 augusti 2005 kl 18.00, hos MINC i Malmö.

Närvarande: totalt 7 personer.

Gäst före mötet: Tibor Lucacs

PROTOKOLL

1. Ordförande Leif Erlandsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. I avsaknad av ordinarie sekr åtog sig ordf att skriva minnesanteckningar från mötet.

3. Ordf redogjorde för inkomna skrivelser och annan information. – Miljöforum Halland utlyser tävling om miljöinnovationer före 2 oktober. Broschyrer utdelades. – NUTEK stöder produktutveckling i skånska småföretag med bidrag på 50 – 800 kkr. Plats för nya produkter! – IVF har en gratis nätbaserad konstruktörshjälp på www.lotsen.ivf.se – I Köpenhamn har man ett nätverksmöte för designer från Öresundsregionen den 1 sept kl 1600-1900. Bland andra är det ik2, nya sammanslagningen av Kunskapsbron och Innovation Skåne, som står bakom arrangemanget. – SUF medlemmar har möjlighet att ställa ut produkter som är marknadsfärdiga på Tekniska Mässan och via SUFs hemsida på ”Uppfinnarnas Showroom”. (Det tyder på att man riktar sig till internationell publik). – SUF påpekar att en ny toppdomän, .eu kommer att gå igång i höst. Redan nu kan man förhandsregistrera sitt varumärke – mycket viktigt om man är rädd som sin profil.

4. Jackie och Thorild berättade om sin medverkan vid invigningen av ik2 (se ovan). Jackie fick vid tillfället förstapris, en vacker bok, vid vinprovningen, vilket visats på vår hemsida under sommaren.

5. Thorild informerade om en trevlig utställning om design på länsmuseet i Kristianstad. Föreslog även att vi kunde göra ett gemensamt studiebesök där. Styrelsen överväger detta som ev program för nästa möte. Det skulle i så fall kombineras med besök på uppfinnarverkstaden också.

6. Vilnis informerade om att han försökt få tillgång till studiebesökstid på Tetra Pak, i samband med deras grannskapsinbjudan. All tid var just nu bokad men vi står på kö och kommer att kunna få tid med kort varsel. Som alternativ nämndes återigen andra företag i regionen, ScanCoin, Granuldisk, Anito etc.

7. Vår hemsida genererar kontakter och nya medlemmar. Dock är innehållet fortfarande tunt. Det behövs mer intresse från nuvarande medlemmar för att fylla upp och göra hemsidan intressant för besökare och för att generera träffar vid sökningar.

8. Som vanligt bjöd därefter MINC på kaffe/te och föreningen på kaffebröd. Mincs VD, Anders Sjöstedt, tittade inom och växlade några ord med oss och redde ut problem med upphittad telefon. Vi avslutade mötet och åkte tillsammans i hällande regn till hamnen och beskådade repliken av ostindiefararen GOTHEBORG, som mellanankrat i Malmö på väg till Kina.

Mötet avslutades kl 20.30. Nästa möte/träff blir den 29 september 2005. Mötesanteckningar förda av

Leif Erlandsson