Verksamhet 2005

Mötesdagar under våren
27/1 Torsdag, kl. 18,

Interaktionsdesigner Amanda Bergknut från XID berättade om sitt företag, och om designåret 2005 som just inletts.

24/2  Torsdag, kl. 18, MINC
Årsmöte. Vi ser tillbaka på vad som uträttats och vi blickar framåt. Mötesprotokoll

31/3Torsdag, kl. 18, MINC
Leif föreslog att de närvarande presenterade sig och berättade lite om sig själva, sina upplevelser, erfarenheter och intressen. Mycket intressant och matnyttigt framkom som kanske vi medlemmar kan få nytta av och ta lärdom av.
Karl Andersson en av våra gamla trogna medlemmar, berättade lite om sin nya innovation, som fortfarande var på idé- stadiet. Vi deltog i hans arbete med olika infallsvinklar och förslag. Karl är verkligen trogen sina projekt med att ta kål på allt vad ”råttor” heter.
Vidare diskuterades olika finansieringar – rådgivning – patentfrågor m.m.
Förslag om utflykter till Kreativium i Karlshamn och/eller Experimentariet i Köpenhamn.
Efterföljande eftersnack och allmän mingling präglade resten av kvällen


28/4 Torsdag, kl. 18, MINC
Vi riktade oss denna gång speciellt till de nya medlemmar som föreningen fått senaste året.
Vid förra medlemsmötet gjorde vi en presentation av och för varandra. Intressant var att många nya intresseområden och kompetenser kom i ljuset och jag tror det var nyttigt för många av oss. Vi tänkte fortsätta på detta tema och då kan nya medlemmar få chans att träffa dem i föreningen som har kunskaper som kan vara ömsesidigt till nytta för deras idéutveckling. Vi redovisade några kontakter som tagits med bl a ALMI / Innovationsbron (tidigare Innovation Skåne och Kunskapsbron), erbjudande om stöd i tidigt stadium av idéutveckling

26/5  Torsdag, kl. 18,
Mötet ägde rum hos Vortex Innovations experiment-laboratorium och verkstad på Lantmannagatan 64 C (mitt emot ÖB, det finns en skylt med IET och
Ovesens finsnickeri vid källarnedgången).
Curt hallberg att demonstrerade några av de uppfinningar och idéer som frodas här.
Framförallt är det uppfinningar som rör sig kring vattenrening och vattenbehandling och som utgår i nytt tänkande kring vattenvirvlar. En ny upptäckt med drag i sig, stänkte en del vatten och tankar omkring sig.
Likaså fick vi se hur man kan flyga enbart med hjälp av högspänd elektricitet.

Mötesdagar under hösten

25/8 Torsdag, kl. 18, Mötesprotokoll

29/9 Torsdag,
samling redan kl 17:50 

Vi gick omedelbart över gatan till Lärarhögskolans nya lokaler, den byggnad som kallas Orkanen. En guidad visning av denna fantastiska byggnad började kl 18:00.
Efter visningen gick vi tillbaka till Minc för en kopp kaffe och därefter berättade designgruppen FilialMundial om sin verksamhet med produktutveckling.

27/10  Torsdag, kl. 18 – Björn Bergman, näringslivsdirektör i Malmö, redovisade sin syn på utvecklingsarbete och framtida näringsliv i Malmö

– Amanda Bergknut visade utställningen om interaktionsdesign på Minc

24/11 Torsdag, kl. 18

Ordförande Leif Erlandsson gav VIKTIG INFORMATION om ett pilotprojekt, som föreningen fem månader framåt skall ha med Almi och ik2.
Detta innebär att vi har tillgång till och administrerar ett speciellt stöd för uppfinningar i tidigt skede. Vi efterlyser därför medlemmar med intressanta
produktidéer, (vara eller tjänst), där man kan se en tydlig marknads­potential och där förstudiemedel kan göra nytta!

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2005
Föreningens mötesverksamhet under 2005

Kalenderårets första medlemsmöte, hölls den 27 januari på Minc, Malmö Incubator AB. Interaktionsdesigner Amanda Bergknut från XID, ett företag på Minc, berättade om sitt företag och om nyss inledda designåret.

Föreningens årsmöte hölls den 26 februari. 15 medlemmar deltog, utsåg ny styrelse och fattade beslut om medlemsavgiftens storlek 2006.

Torsdagen den 31 mars presenterade flera medlemmar egna projekt och finansiering, rådgivning och patentfrågor ventilerades. Karl Andersson fick många infallsvinklar på sin pågående uppfinning mot skadedjur.

Den 28 april rapporterade Thorild Ljunggren från SUF:s årsmöte där Thorild representerat MUFF. Vidare informerades om styrelsens kontakter med * Almi beträffande stöd för uppfinningar i tidigt stadium, * Medborgarskolan för ev studiecirklar

Ett annorlunda medlemsmöte hade vi den 26 maj i Vortex Innovations experimentlaboratorium i Malmö, där Curt Hallberg demonstrerade några olika uppfinningar som rör vattenrening bl a. Det var många häpnadsväckande fysikaliska fenomen som vi fick se och de gav upphov till intensiva diskussioner om vad allt skulle kunna användas till.

Höstens första möte hölls den 25 augusti på Minc. Föreningens nytillkomna medlemmar hade särskilt inbjudits, men trots detta var det ett knappt tiotal medlemmar som deltog. Kvällen avslutades med att vi gemensamt åkte till hamnen och såg repliken av ostindiefararen GOETHEBORG, som mellanankrat i Malmö på väg till Kina.

29 september hölls medlemsmötet på Minc. Dock startade kvällen med att samtliga följde med en guidad visning av Lärarhögskolans nya lokaler. Därefter berättade Jens Bernhardsson och Henrik från designgruppen Filial Mundial om sin verksamhet, produktutveckling och design.

På mötet den 27 oktober berättade först Amanda Bergknut om erfarenheter från designåret 2005 som just avslutats. En större, uppmärksammad utställning i Mincs lokaler skulle visats, men på grund av inbrott hade man varit tvungen att montera ner den i förtid. Därefter hade vi celebert besök, Björn Bergman, näringslivsdirektör i Malmö, berättade om sin positiva syn på näringslivet i Malmö. Det gav anledning till många frågor och Björn fick stanna långt längre än den timme som beräknats.

24 november samlades 14 medlemmar på Minc och efter sedvanliga mötesförhandlingar diskuterades, i olika ämnesgrupper, specialfrågor för resp uppfinnarkategori.

Någon gemensam julmiddag hölls inte detta år.

Föreningens och medlemmars övriga verksamhet

Föreningen har en uppskattad hemsida, som berömvärt sköts av Jackie Derving. Den genererar många nya kontakter och även nya medlemmar. Föreningens representerades på SUF:s årsmöte av Thorild Ljunggren. Föreningen har förlängt kontraktet och har kunnat ha mötesverksamhet på Minc under hela året.    Leif Erlandsson, Richard Romanowski och framförallt Curt Hallberg har hållit lektioner i skolor under året. Bl a har Wennöskolan i Malmö, Vellinge Lärcenter och Sundsgymnasiet i Vellinge besökts.
Curt Hallberg och Bengt Ekelund ställde ut sina produkter på Företagsmässan i Kristianstad.    Thorild Ljunggren och Jackie Derving uppvaktade vid invigningen av sammanslagna Kunskapsbron och Innovation Skåne till numera ”ik2

Vid årets UFF-mässa var några från styrelsen på plats och med hjälp av nytryckt informationsblad gjorde vi reklam bland ungdomarna för att gå med i MUFF.

Föreningen är fortsatt medlem i Svenska Uppfinnareföreningen, SUF. Vi får ta del av en mängd information, som är viktig för uppfinnare, och nya medlemmar kommer till, beroende på initial kontakt med SUF.

Föreningen har en överenskommelse med Almi Skåne AB / ik2, om ett pilotprojekt som innebär att föreningen disponerar 25000 kr att användas som förstudiemedel under tiden november -05 — april -06.

Föreningen är ansluten till Skånes Innovations Allians, en än så länge lös sammanslutning av Uppfinnarföreningar (eller motsvarande) i Skåne. Alliansen bildades i juni -05, vid ett möte på C4 i Kristianstad.

Föreningens medlemmar och styrelse samt ekonomi

Föreningen har under året haft 45 betalande medlemmar. Styrelsen har 6 gånger haft protokollförda sammanträden, samt därutöver flera överläggningar per telefon och via e-post.    Föreningens ekonomi är god. Likvida tillgångar, per 31 dec 2005 är drygt 24 000 kr . Föreningen har inga anslag eller andra intäkter än medlemsavgifter. Föreningen har inga skulder.    Brevpapper o kuvert för vår korrespondens sponsras dock av tryckeri Wiking i Malmö, vilket föreningen tacksamt har tagit emot.
Föreningens styrelse har under 2005 varit följande:

Ledamöter
Vald
Period
Mandatperiod utgår
Ordförande: Leif Erlandsson
04
1år
2006
V. ordf.: Percy Thulin
04
2 år
2006
Sekreterare: Percy Thulin
04
2 år
2006
Kassör: Vilnis Bruveris
05
2 år
2007
Ord. ledamot: Fia Niemi
04
2 år
2006
Ord. ledamot: o. webmaster: Jackie Derving
05
2 år
2007
Suppleant Bengt Ekelund
05
1 år
2006
Suppleant: Curt Hallberg
05
1 år
2006
Revisor: Karl Wicktor
05
1 år
2006
Revisor: Ulf Divall
05
1 år
2006
Revisorssuppleant: Thorild Ljunggren
05
1 år
2006
Valberedning: Jan-Erik Vallin, Bertil Ekelund o. Bertil Åkesson
2006

Malmö den 29 januari 2006

Leif Erlandsson              Percy Thulin                    Vilnis Bruveris

—————————-     —————————-     ——————————-

Leif Erlandsson, ordf    Percy Thulin, sekr          Vilnis Bruveris, kassör

Jackie Derving                    Bengt Ekelund

————————–            ————————–

Jackie Derving ledamot    Fia Niemi Bengt Ekelund suppl