Verksamhet 2004

Mötesdagar under våren

26/1 Torsdag, kl. 18, 27/2  Torsdag, kl. 18, MINC                         

25/3Torsdag, kl. 18, MINC
Sten Newman och berättar om framtida formerna för innovationsstöd och hur det blir organiserat. Men även Maria kommer med och berättar lite om trender i innovationsfloden, vad som verkar vara på gång, etc. Maria är industridesigner med inriktning på kundnytta.

29/4 Torsdag, kl. 18, MINC
Vi gästas av ing Hansson, från Hansson Thyresson Patentbyrå AB. Vi kommer att få höra ett föredrag, troligen interaktivt, dvs vi kan ställa frågor, om diverse patentfrågor.

27/5 Torsdag, kl. 18 – 21,
Föreningen ( Percy Th )har ordnat och bokat ett besök på Johannamuseet i Skurup. Vi får en guidning runt de 1600 m2 stora lokalerna under cirka 45 minuter. Därefter kan vi enskilt fördjupa oss i att beskåda några av mängder av föremål som finns samlat från gångna tider. TEMAT just nu är ”Enarmade banditer, spelautomater, flipper m m”. Dessutom finns en separatutställning om ”Stålfarfar” som på 50-talet cyklade från ett koppel tävlingscyklister vid färd från Haparanda till Ystad. Vi tror detta blir en rolig utflykt, en intressant, unik återblick på teknikhistorien och ett bra sätt att umgås i trevlig miljö. VÄLKOMNA!

Mötesdagar under hösten
17/8 Tisdag
seminarium om affärsmöjligheter i
USA. Föredragshållare var Bradley J Olson, advokat vid Robins, Kaplan, Miller
& Ciresi L.L.P., Washington DC. Peter Kenamets från Awapatent AB i Göteborg
medverkade också och förklarade, delvis på svenska, de intrikata problem som
Brad förutsåg vid affärer med USA och som han också gav tips om hur de skulle
lösas.
Referat från patenträttsseminariet den 17 augusti


26/8  Torsdag, kl. 18-21,
Besök
på polismuseet i Malmö. Föranmälan senast 18 aug.

30/9   Torsdag, kl. 18, MINC

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Ex. på uppfinningar som blev något annat – föredrag av Universitetslektor Lars G Olsson

28/10 Torsdag, kl. 18, MINC
Lilian Blomberg berättar om sina vedermödor som uppfinnare. Om tillverkning, patentintrång, efterfrågan på sina produkter m.m.

25/11 Torsdag, kl. 18, MINC
Uppfinnaren Signar Nordlund pratar om Starter, Doer, Runner och lite annat

9/12  Torsdag, kl. 19, Pubkväll på rest. Intermezzo Drottningtorget 2, på hörnet av Östra Tullgatan.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2004
Föreningens mötesverksamhet under 2004 Kalenderårets första medlemsmöte, hölls den 29 januari på Minc i Malmö. Styrelsen efterlyste förslag till innehåll i närmast kommande föreningsmöte. Karl Andersson redogjorde för sitt pågående utvecklingsarbete av fälla för skadedjur och Herwig Maurer diskuterade med flera medlemmar sitt arbete med nya takkonstruktioner.

Föreningens årsmöte hölls den 26 februari och var välbesökt i förhållande till trång lokal ( 19 medlemmar ) på tredje våningen på Minc.

 

Torsdagen den 25 mars kom Sten Newman och Maria Lindblom från Innvation Skåne och talade om hur stöd till uppfinnare för närvarande ser ut. Det stöd som hittills funnits kommer att upphöra och framtiden är osäker. Varken Innovation Skåne eller ALMI vet hur organisationen slutligt kommer att bli efter 2004.

 

Den 29 april hade ett av våra medlemsföretag tagit hand om kvällen. Anders Hansson från Hansson & Thyresson berättade med briljans om olika aspekter på patentfrågor och poängterade liksom många andra att patent inte självklart medför rättigheter – däremot ett förbud för andra än patentinnehavaren att sälja den patenterade produkten. Men patent är ingen mirakelmedicin. Och framförallt är patentlagen så konstruerad att det främst är företag som kan utnyttja den helt och fullt.

 

En vårlig utflykt gjordes den 27 maj till Johannamuseet i Skurup. Vi var 15 personer som fick en fantastisk guidning genom museet av ägaren Bertil Ahlmquist. Alla häpnade över den mängd kuriosa och artefakter som fanns att se. Detta var en upplevelse!

 

Höstens första möte var på polismuseet i Malmö, den 26 augusti. Regnet skvalade ner och även inomhus blev stämningen förtätad när vi kunde gå runt och se i montrar olika saker som hade med brott och brottsbekämpning att göra. Vår guide Leif Hammarstedt hade först berättat om polisorganisationen och hur bemanningen av tjänsterna såg ut. Det blev en intressant kväll!

 

30 september hölls medlemsmötet på Minc och universitetslektor Lars Olsson som med många historiska återblickar berättade om uppfinningar som ibland inte blev det som man förväntat sig.

 

28 oktober var Lilian Blombergs kväll. Lilian berättade initierat om sitt arbete med att utveckla en flaskbag, från första prototypen som hon sydde själv till nu, cirka tio år senare, ett väl fungerande företag där tillverkningen sker i sydostasien i batcher om tusentalet bags åt gången. Som bonus fick medlemmarna en möjlighet att köpa bagar till förmånligt pris att bära julvinet i.

 

25 november berättade Signar Nordlund om sitt arbete som uppfinnare, entreprenör och affärsutvecklare. Med många exempel på sin kreativitet blev det ett underhållande besök. Signar ingår nu som medlem i föreningen.

 

9 december samlades ett fåtal medlemmar på restaurang Intermezzo i Malmö. Bland goda vänner och med gott öl och god mat till förmånligt pris fick vi som var med stor behållning av kvällen

Föreningens övriga verksamhet

Föreningen bytte webbhotell och hade under en tid domänen 99kr.net. Efter ett antal stopp och strul med e-post bytte vi under hösten igen och har nu vår hemsida på Cliche Webhosting.

 

Föreningen har förlängt kontraktet och har kunnat ha mötesverksamhet på MINC under hela året.

 

Föreningens ordf deltog i Svenska Uppfinnareföreningens ordförandekonferens i Lidköping i april. Detta gav värdefulla kontakter, vilket bl a utnyttjades till att ordna ett regionalt seminarium med Brad Olsen från USA, varvid ett tjugotal uppfinnare från Skåne och Danmark deltog. ( Se ovan för referat)

 

Den 6 oktober hölls i Jönköping ett nationellt symposium inom projekt U5, vilket ska uttydas Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling. Leif Erlandsson var kallad och deltog som representant för Malmö Uppfinnarförening. Ett antal myter avlivades och nya sanningar presenterades. Att den absolut största mängden ting som omger oss människor är vanlig hård teknik är obestridligt – ändå satsas väldigt lite på uppfinningar inom det området. Mesta resurserna går till IT-sektorn!

 

Wennöskolan i Malmö hade projektarbete rörande uppfinningar under hösten. Bengt Ekelund föreläste för de yngre och var med på en ”Nobelmiddag” för att manifestera uppfinningars betydelse.

   Föreningen är fortsatt medlem i Svenska Uppfinnareföreningen. Från många håll har kraftiga protester riktats mot SUF för deras avgifter och stockholmsfixerade verksamhet, men vi anser det vara viktigt med en central instans som kan hävda uppfinnarnas intressen.
Föreningen har under året bestått av 39 medlemmar. Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden och därutöver flera överläggningar per telefon och via e-post.

Föreningens ekonomi är god. Föreningen har inga anslag eller andra intäkter än medlemsavgifter. Föreningen har inga skulder.

Brevpapper o. kuvert för vår korrespondens sponsras dock av tryckeri Wiking i Malmö, vilket föreningen tacksamt har tagit emot.