Om föreningen

Är Du intresserad av nya idéer?

Kom med i Malmö Uppfinnarförening som är en ideell förening med syfte att:

  • Stimulera och stödja idé och uppfinnarverksamhet
  • Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen
  • Förmedla kontakter mellan uppfinnare och företag

Vi har medlemsmöten en gång i månaden.
Vi bjuder oftast in någon sakkunnig föreläsare, företagare eller innovatör med efterföljande frågestund.
Möten i föreningen skapar kontakter och möjligheter.
I mötets mellanakt minglar och fikar vi, för att skapa gemenskap och få givande kontakter.

Hösten 2015 införs nätverksmöten där uppfinnare som utvecklar idéer/uppfinningar ska kunna träffas och utbyta kunskap och erfarenheter.

Vi samarbetar med uppfinnarföreningarna SUF Helsingborg och Opfinderforeningen DK samt Skånska Ingenjörsklubben.
Genom dessa samarbeten får medlemmar i Malmö Uppfinnarförening möjlighet att delta i aktiviteter som arrangeras av föreningarna.

Föreningens ungdomssektion driver projektet KreoSpace, en mötesplats för kreativitet och skapande, i samarbete med Stena Fastigheter.

Genom medlemskap i MUff blir Du även medlem i SUF, Svenska Uppfinnareföreningen.