VILL DU FÖRVERKLIGA EN IDÉ?


Träffa likasinnade

Varje månad har Malmö Uppfinnarförening medlemsmöte där inbjudna föreläsare ger inspirerande föredrag, medlemsprojekt diskuteras och kontakter skapas.

Kompetensbank

Som medlem får du tillgång till vår support-funktion och samlade kompetens inom konstruktion, design, juridik, marknadsföring och tillverkning.

Realisera din idé

Utgå ifrån dina skisser, rita upp en modell i CAD och skriv ut en fysisk 3D-modell. Vårt nätverk kan också hjälpa dig vidare för tillverkning och marknadslansering.

 

Nätverka i Skåne och Danmark

Uppfinnarföreningen i Malmö samarbetar med uppfinnarföreningarna SUF Helsingborg och Opfinderforeningen i Danmark samt Skånska Ingenjörsklubben. Detta innebär att du som medlem har möjlighet att delta i aktiviteter som arrangeras av dessa föreningar. Genom att bli medlem i MUFF får du också medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningen (SUF).

Kreativ innovation för barn & ungdom

Föreningens ungdomssektion driver ungdomsverksamhet i samarbete med Malmö MuseerStena Fastigheter, Sparbanksstiftelsen i Skåne och Swedbank. Det är en mötesplats för dig som gillar kreativitet och skapande. Förverkliga dina uppfinningar, få råd av etablerade uppfinnare och bygg och programmera Lego Mindstorms-robotar.